Praca dla Ciebie Archive

Praca w korporacji

Niektórym osobom praca w korporacji nie kojarzy się najlepiej. Zazwyczaj narzeka się, że jest to praca bardzo stresująca i oznakowana wielką niewiadomą. Czy jest tak jednak w rzeczywistości
Read More

Praca umysłowa

Pracownicy umysłowi są jak najbardziej pożądani. Niemniej jednak, zapotrzebowanie na takie osoby jest zdecydowanie mniejsze od zapotrzebowania na pracowników fizycznych. Z czego to wynika? Przede wszystkim z faktu,
Read More

Praca fizyczna

Wiele młodych osób twierdzi, że mogłoby pracować wszędzie, byle tylko nie fizycznie. Rzeczywiście, nie każdy nadaje się do takiej pracy. Jednak czy nie jest ona godna polecenia i
Read More

Urząd pracy

Jeśli skończyliśmy szkołę i nie potrafimy znaleźć pracę, powinniśmy jak najszybciej zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni. Nie należy jednak przerażać się tym statusem. Po pierwsze
Read More

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia to kolejny rodzaj umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Zawierając taką umowę, osoba zobowiązuje się do wykonywania jakiejś czynności przez dany okres czasu – na przykład uczenie
Read More

Umowa o dzieło

Jest to kolejny rodzaj umowy zawierany pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Chodzi o to, że w umowie takiej zobowiązujemy się do wykonania pojedynczej pracy. Może nią być na przykład:
Read More

Umowa o pracę

Umowa o pracę to najlepszy rodzaj umowy, jaki może podpisać pracodawca z pracownikiem. Jest to korzystne przede wszystkim dla pracownika. Otrzymuje on zwroty z podatku odprowadzanego z pensji,
Read More

Ograniczenia prawne

Nie każdy może pracować. Przede wszystkim o pracę nie może starać się osoba, która ma do tego szczególne przeciwwskazania lekarskie i na przykład pobiera rentę. Są to osoby
Read More